";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Dzisiaj jest 31 sierpnia 2016 roku, godzina 06:13:58
 
Witamy na stronach serwisu firmy Sterbios Sp. z o.o. PDF Print E-mail
Sterbios - O firmie

 


pozywki


Nasza oferta jest skierowana do wszystkich laboratoriów mikrobiologicznych, dla których spełnienie wymagań systemu zapewnienia jakości jest kwestią nadrzędną.

Jesteśmy młodą, prężną firmą dostarczającą innowacyjne narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w laboratoriach mikrobiologicznych. Oprócz najwyższej klasy produktów zapewniamy naszym klientom, kompleksowe rozwiązania, szkolenia oraz wsparcie merytoryczne specjalistów w dziedzinie mikrobiologii i sterylizacji.

 

 

Nasza oferta obejmuje następujące grupy produktów:

  • liofilizowane preparaty szczepów odniesienia, pochodzące z kolekcji ATCC®, przeznaczone do walidacji metod mikrobiologicznych i stałej oceny jakości pracy (w ofercie preparaty jakościowe i ilościowe, oraz materiały referencyjne),
  • międzynarodowy program badań biegłości dla laboratoriów badających żywność, wodę, próbki farmaceutyczne i kosmetyczne,
  • biologiczne i chemiczne wskaźniki sterylizacji przeznaczone do kontroli i walidacji procesów sterylizacji parą wodną, suchym gorącym powietrzem oraz tlenkiem etylenu,
  • wybór suchych i gotowych pożywek na płytkach oraz w butelkach dla przemysłu farmaceutycznego (standard EP/USP) oraz dla laboratoriów badania wody, żywności oraz dla przemysłu spożywczego (standard DIN/ISO)
  • szybkie testy mikrobiologiczne do badania żywności oparte na technikach PCR (rekombinacji DNA/DNA) oraz DNA/RNA
  • szybkie testy mikrobiologiczne oparte na zastosowaniu podłoży chromogennych,
  • bezprzewodowe czujniki temperatury, ciśnienia i wilgotności oraz zestawy do walidacji i monitoringu procesów termicznych, a w szczególności procesów sterylizacji,
  • luminometryczne i manualne testy do monitoringu higieny,
  • testy LAL do wykrywania obecności endotoksyn bakteryjnych w produktach sterylnych
  • sprzęt dla laboratoriów mikrobiologicznych.

 

Zapraszamy do współpracy!
 

Sterbios Sp. z o.o.
02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 36 tel. +48 22 8653531 fax. +48 22 8650164
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000234904
Wysokość kapitału zakładowego 80.000 zl