• pleśń4
  • pleśnie
  • pleśnie2
SterBios - Mikrobiologia kosmetyków

Mikrobiologia kosmetyków

Badanie biegłości 18P2

Ostateczna data zamówienia: 5 luty 2018

Termin wysyłki próbek: 19 marca 2018

Data raportowania wyników: 16 kwietnia 2018

W skład zestawu wchodzą 3 fiolki z liofilizatami oraz 3 pojemniczki z bazą, oznaczone jako A, B i C.

Laboratorium może wykonać wszystkie wymienione poniżej badania dla każdej z 3 próbek zestawu.

Przed przystąpieniem do badań próbki MUSZĄ być poddane rekonstytucji. Po rekonstytucji liofilizatu z bazą otrzymamy ok. 100 mL próbki.

W badaniu biegłości ocenia się takie parametry jak:

Liczba (cfu/g):

- ogólna liczba drobnoustrojów w 37°C,

- liczba drożdży i pleśni

Wykrywanie (/10g and /1g):

C. albicans,

E. coli,

Ps. aeruginosa,

- koagulazo-dodatnie Staphylococcus spp,

Cl. perfringens,

- bakterie gram-ujemne (tolerujące żółć).

Przed przystąpieniem do badań próbki należy wymieszać poprzez delikatne wstrząsanie, tak by cały materiał został dobrze rozprowadzony.

Mikrobiologia kosmetyków