• pleśnie
  • pleśnie2
  • pleśń4
SterBios - Super User

 Najnowszy model luminometru firmy Kikkoman

Cechy:

- kompensacja temperatury

- samodiagnoza

- 8 języków

- oprogramowanie do analizy danych

- niezawodna kontrola czystości cieczy, suchych i mokrych powierzchni

- opatentowana technologia jednoczesnego pomiaru ATP i AMP zwiększa czułość

- 2000 miejsc w pamięci pomiarów

- 400 trybów

- wynik podany w RLU (Relative Light Unit)

- najmniejsze urządzenie na rynku

- najlżejszy aparat na rynku

- gotowy do użycia po 8 sekundach od włączenia

- automatyczna kalibracja

- możliwość ponownej kalibracji i certyfikacji u producenta

- transmisja danych do komputera poprzez kabel USB

- dokumentacja wyników

- możliwość graficznej analizy wyników

- łatwe w obsłudze oprogramowanie

- 2 lata gwarancji

- oznaczenie CE, produkcja zgodnie z ISO 9001

- samodzielnie stojący futerał ochronny w zestawie

 

   Standardowe wskaźniki, dostępne w ofercie wielu producentów są bardzo łatwe w użyciu, stąd ich szerokie zastosowanie do kontroli sterylizacji zarówno w służbie zdrowia jak i w laboratoriach mikrobiologicznych czy też przemysłowych. Jednakże procesy produkcji sterylnych produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych wymagają często stosowania zmodyfikowanych lub specjalistycznych wskaźników biologicznych niezbędnych w walidacji procesów sterylizacji w warunkach przemysłowych.

   Posiadamy szeroką ofertę specjalistycznych wskaźników biologicznych firmy Raven skierowaną do tych wytwórców produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych, którzy do procedury walidacji poszukują specjalistycznych, niestandardowych wskaźników (specjalny rozmiar, rodzaj nośnika na którym są umieszczone spory, inny gatunek drobnoustroju).

 

Rodzaje nośników na których są umieszczone spory bakterii

   Sterbios oferuje różne typy nośników, na których umieszczane są spory mikroorganizmów wykorzystywane do analizy przebiegu procesu sterylizacji. Umożliwiają one badania dowolnych urządzeń i elementów.

Krążki – mają przewagę nad standardowymi paskami z przetrwalnikami ze względu na rozmiar i specyfikę materiału, bardziej odpowiednią do kontroli niektórych procesów sterylizacji. Krążki mogą być opłaszczone różnymi rodzajami spor w zależności od metody sterylizacji.

Oferujemy:

  • krążki z papieru - zastosowanie do walidacji sterylizacji parą wodną np. soczewek kontaktowych, gdzie tradycyjny pasek jest zbyt duży; również w sterylizacji tlenkiem etylenu czy suchym gorącym powietrzem do 180°C).
  • krążki ze stali szlachetnej – odpowiednie do sterylizacji parą wodną oraz parami nadtlenku wodoru, reprezentują rodzaj materiału obecny w izolatorach, liniach aseptycznego napełniania oraz w bioreaktorach. 
     

NosnikiNitki bawełniane – opłaszczone dowolnym rodzajem spor drobnoustroju, można je umieszczać w trudno dostępnych przewężeniach (np. drenach, małych fiolkach, elementach strzykawek).

Druciki stalowe – opłaszczone sporami G. stearothermophilus, przeznaczone do umieszczania w bardzo wąskich elementach sterylizowanych wyrobów, łatwe w użyciu.

Kupony stalowe – (7 mm x 32.8 mm), przeznaczone do użycia w piecach wysokotemperaturowych w temperaturze depyrogenacji. Na krążkach umieszczone są spory B. atrophaeus, zastosowanie w testach korelacji sterylizacji z redukcją endotoksyn.

 

 

Paski papierowe – do użycia w procedurach sterylizacji odpowiednich dla produktów papierowych, dostępne w standardowym rozmiarze 38 mm x 6 mm oraz znacznie mniejsze 2 mm x 10 mm.

Sterichart
Steri-Chart
 - zestawy 5 pasków zawierających spory pochodzące z tej samej partii, ale o różnych wielkościach populacji, mające zastosowanie do szczegółowych badań poziomu śmiertelności w danym cyklu sterylizacji. Produkt dostępny jako zestaw ze sporami G. stearothermophilus (log 3, 4, 5, 6. 7 oraz log 5 kontrolny) oraz zestaw ze sporami B. atrophaeus (log 4, 5, 6, 7, 8 oraz log 6 kontrolny).

 

 

Proline – biologiczny system wskaźnikowy przeznaczony do walidacji oraz monitorowania procedur sterylizacji wąskich przewodów, elementów rurek o średnicach w zakresach 3.2 mm – 15.8 mm. W środku plastikowego urządzenia znajduje się krążek z odpowiednim rodzajem spor (G. stearothermophilus lub B. atrophaeus). Konstrukcja Proline pozwala na dobre odwzorowanie warunków działania czynnika sterylizującego wewnątrz wąskich elementów, a jednocześnie pozwala po odbytym cyklu na łatwe wyjęcie wskaźnika zawierającego spory w celu jego inkubacji w pożywce.

Proline

 

 

Zawiesiny spor mikroorganizmów

Zawiesiny_spor   Zawiesiny spor mikroorganizmów w wodzie dejonizowanej lub 40% roztworze etanolu, mogą mieć zastosowanie do kontroli/walidacji szeregu procesów, głównie różnych typów sterylizacji. Użytkownik samodzielnie wprowadza odpowiednią objętość zawiesiny z określoną populacją spor do własnego produktu czy urządzenia, kontrolując sterylizację swojego wyrobu w sposób najbardziej bezpośredni. Wymaganie takie szczególnie dotyczy wytwórców produktów farmaceutycznych lub sterylnych wyrobów medycznych, których do takiego sposobu postępowania obligują jednostki nadzoru.
      Ma to na celu dokładne zbadanie cyklu sterylizacji, a także ocenę czy materiał z którego dany produkt jest wykonany  nie ma swoistych właściwości wpływających na efektywność samego procesu. Mianowane zawiesiny spor są również bardzo pomocne w opracowywaniu instrukcji metod sterylizacji dla produktów poddawanych wielokrotnie temu procesowi w trakcie ich rutynowego używania.

 

   Posiadamy w ofercie spory szeregu nie patogennych, zarodnikujących bakterii. Większość ma zastosowanie do kontroli i walidacji różnych metod sterylizacji, niektóre z nich posiadają odmienne zastosowanie. Poniżej krótki opis dostępnych drobnoustrojów:

 

Rodzaj drobnoustrojuNr kat.Populacja
B. atrophaeus
reference # 9372              
SUS-1-4
SUS-1-5
SUS-1-6
SUS-1-7
SUS-1-8
SUS-1-9
Log 4
Log 5
Log 6
Log 7
Log 8
Log 9
B. subtilis
reference # 6633
SUS-1A-4
SUS-1A-5
SUS-1A-6
SUS-1A-7
SUS-1A-8
Log 4
Log 5
Log 6
Log 7
Log 8
B. subtilis
reference # 35021
(designated 5230)
SUS-1B-4
SUS-1B-5
SUS-1B-6
SUS-1B-7
Log 4
Log 5
Log 6
Log 7
G. stearothermophilus
reference # 7953
SUS-3-4
SUS-3-5
SUS-3-6
SUS-3-7
Log 4
Log 5
Log 6
Log 7
G. stearothermophilus
reference # 12980
SUS-3A-4
SUS-3A-5
SUS-3A-6
SUS-3A-7
Log 4
Log 5
Log 6
Log 7
G. stearothermophilus
reference # 10149
SUS-3B-4
SUS-3B-5
SUS-3B-6
SUS-3B-7
Log 4
Log 5
Log 6
Log 7
B. thuringiensis
reference # 29730
SUS-6-6
SUS-6-7
SUS-6-8
SUS-6-9
Log 6
Log 7
Log 8
Log 9
B. pumilus
reference # 27142
SUS-7-4
SUS-7-5
SUS-7-6
SUS-7-7
SUS-7-8
SUS-7-9
Log 4
Log 5
Log 6
Log 7
Log 8
Log 9
B. cereus
reference # 11778
SUS-8-6
SUS-8-7
SUS-8-8
SUS-8-9
Log 6
Log 7
Log 8
Log 9
B. megaterium
reference # 8245
SUS-9-6
SUS-9-7
SUS-9-8
SUS-9-9
Log 6
Log 7
Log 8
Log 9
B. coagulans
reference # 5123
SUS-CG-6Log 6

 

   Stosowanie preparatów kultur odniesienia w postaci wymazówek MicroSwabsPlus zapewnia laboratoriom szybki i łatwy dostęp do szczepów odniesienia kolekcjiATCC®MicroSwabs są bardzo łatwe w użyciu, a przez swój długi okres ważności stanowią pewne i bezpieczne źródło mikroorganizmów.

 

   Stosowanie preparatów kultur odniesienia w postaci wymazówek MicroSwabs zapewnia laboratoriom szybki i łatwy dostęp do szczepów odniesienia kolekcji ATCC®. MicroSwabs są bardzo łatwe w użyciu, a przez swój długi okres ważności stanowią pewne i bezpieczne źródło mikroorganizmów.

 

   Nowa linia produktów została opracowane i wprowadzona do oferty, aby w znaczący sposób podnieść komfort pracy z preparatami ilościowymi oraz zapewnić ich lepszą stabilność w trakcie okresu przydatności do użycia. 
   MicroPellets RT – ilościowe preparaty o określonym mianie 100-1000 CFU/pellet. MicroPellets RT zastąpią dotychczasowe preparaty MicroPellets.

 

   Nowa linia produktów została opracowane i wprowadzona do oferty, aby w znaczący sposób podnieść komfort pracy z preparatami ilościowymi oraz zapewnić ich lepszą stabilność w trakcie okresu przydatności do użycia. 
   MicroPellets RTPlus – ilościowe preparaty o znanym mianie od 10do 10CFU/pellet (w zależności od rodzaju mikroorganizmu).

  The ATCC Licensed Derivative® Program został wprowadzony w celu ochrony zarówno jakości produktów mikrobiologicznych jak i bezpieczeństwa ich użytkowników.

   Stosowanie produktów noszących znak the ATCC Licensed Derivative®, daje gwarancję potwierdzonych parametrów identyczności, żywotności oraz czystości mikrobiologicznej.

 Bacillus atrophaeus ATCC 9372 (poprzednie nazewnictwo Bacillus subtilis var niger) jest stosowany w sterylizacji tlenkiem etylenu oraz suchym gorącym powietrzem. Wskaźniki biologiczne zostały opisane w normach EN 866 1-8 i są najbardziej wiarygodną metodą kontroli procesu sterylizacji.

Wskaźniki biologiczne zawierają odpowiednią dla danego rodzaju sterylizacji populację spor niepatogennego mikroorganizmu zarodnikującego o najwyższej oporności na działanie określonego czynnika sterylizującego. Spory Bacillus atrophaeus ATCC 9372 (poprzednie nazewnictwo Bacillus subtilis var niger) są zastosowanie w procesach kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem oraz tlenkiem etylenu.

 Spory Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (poprzednie nazewnictwo Bacillus stearothermophilus)  są stosowane w procesie kontroli sterylizacji parą wodną i parami formaldehydu. Wskaźniki biologiczne zostały opisane w normach EN 866 1-8 i są najbardziej wiarygodną metodą kontroli procesu sterylizacji.

Strona 1 z 3