• pleśnie2
  • pleśń4
  • pleśnie
SterBios - Mikrobiologia wody i ścieków

Mikrobiologia wody i ścieków

Badania biegłości dla mikrobiologii wody

IFM Quality Services dostarcza unikalne rozwiązania w zakresie badań między laboratoryjnych próbek wody pitnej i wody środowiskowej. 

Badania w kierunku Legionella

 

Badanie biegłości 18P4

Ostateczna data zamówienia: 25 stycznia 2018

Termin wysyłki próbek: 12 marca 2018

 

Data raportowania wyników: 16 kwietnia 2018

Badanie biegłości 18P7

Ostateczna data zamówienia: 21 maja 2018

Termin wysyłki próbek: 2 lipca 2018

 

Data raportowania wyników: 31 lipca 2018

Badanie biegłości 18P10

Ostateczna data zamówienia: 17 września 2018

Termin wysyłki próbek: 29 października 2018

 

Data raportowania wyników: 26 listopada 2018

 

W skład zestawu wchodzą 3 liofilizowane próbki do rekonstytucji oznaczone A/B/C. Możliwe jest wzięcie również udziału w dodatkowej rundzie dla każdego z badań, odpowiedniej dla metody filtracji. 

Parametry oznaczane w badaniach:

Liczba (cfu/mL):

- ogólna liczba drobnoustrojów w 21°C,

- ogólna liczba drobnoustrojów w 37°C,

- Legionella pneumophila (SG1, SG2-14),

- Legionella spp,

- ogólna liczba Legionella.

Badania dla wody pitnej i napojów

 

Badanie biegłości 18CSP01

Ostateczna data zamówienia: 5 marca 2018

Termin wysyłki próbek: 16 kwietnia 2018

 

Data raportowania wyników: 25 dzień miesiąca maj-październik 2018

Badanie biegłości 18CSP02

Ostateczna data zamówienia: 3 września 2018

Termin wysyłki próbek: 15 października 2018

 

Data raportowania wyników25 dzień miesiąca listopad 2018-kwiecień 2019

W skład zestawu wchodzi 6 liofilizowanych próbek do rekonstytucji; jedna próbka do zbadania w każdym, kolejnym miesiącu.

Parametry oznaczane w badaniach:

Liczba (cfu/mL):

- ogólna liczba drobnoustrojów 21°C,

- ogólna liczba drobnoustrojów 37°C.

Liczba (cfu/100mL):

- bakterie z grupy coli,

- Clostridium perfringens,

- Enterococcus spp,

- termotolerancyjne bakterie z grupy coli (kałowe), 

- E. coli,

- Ps. aeruginosa,

- Pseudomonas spp,

- Drożdże,

- Pleśnie,

- kałowe Streptococcus spp,

- koagulazo-dodatnie Staphylococcus spp.